Prof. MUDr. A. Gúth, CSc.

Prednosta kliniky FBLR - Fakultná Nemocnica s Poliklinikou akad. L. Dérera, Bratislava

Celkovo je možné Biostimul odporučiť k použitiu pri nemocničných, poliklinických i domácich ošetreniach.

Veľmi vysoká účinnosť by mohla byť ešte vyššia, pretože pacienti, u ktorých z dôvodu predčasného ukončenia pobytu v nemocnici neboli využité predpísané dávky, neboli zahrnuté do hodnotenia.