Účinky biolampy

Pri používaní biolámp (ako zdroja polarizovaného svetla) dochádza k javom, ktoré spúšťajú a podnecujú priebeh riadiacich pochodov na bunkovej úrovni v tkanive a následne prichádza k spomaleniu chorobných a degeneratívnych procesov v týchto bunkách. Pretože v každej bunke v celom organizme prebiehajú špecifické biochemické procesy, môžeme z  tohto pohľadu označiť tento jav za strategicky dôležitý pre ďalší priebeh liečebných procesov, majúcich vplyv na celý organizmus. V praxi sa väčšinou jednotlivé efekty kombinujú a prelínajú.

1. Biostimulačný efekt

Pod týmto pojmom rozumieme predovšetkým stimuláciu buniek svetelnou energiou, pričom dochádza k urýchlenému bunkovému deleniu v rôznych tkanivách, k optimalizácii látkovej výmeny a celkovému zvýšeniu bunkovej energie, alebo upraveniu tejto energie na hladinu normálu.
Predpokladom biostimulačného efektu je zároveň urýchlenie regenerácie krvných a lymfatických ciev a tím zlepšenie vaskularizácie (prerastania cievok) tkaniva. Výsledným efektom je potom urýchlenie revitalizácie (znovuoživenie) a hojenie postihnutej oblasti (tkaniva). Polarizované svetlo naviac pozitívne ovplyvňuje vlastnosti novovytvoreného tkaniva – napr. jazva v kostrovom svale po stimulácii svetelnou energiou dosahuje ďaleko vyššiu pevnosť v ťahu.

2. Analgetický – protibolestivý efekt

Bolesť – je jav spojený s poškodzovaním tkaniva alebo je príznakom mnohých porúch a ochorení. Bolesť je zaznamenávaná senzormi (tvz. nocisenzory), ktoré reagujú na zmeny priepustnosti senzorickej membrány. Takto získané informácie prenášajú nervové vlákna do miechy, kde sa prepájajú na vzostupné systémy, ktoré vedú bolestivé informácie do mozgu.

Pozitívny protibolestivý efekt polarizovaného svetla spočíva v:

  • Lokálnom (miestnom) protibolestivom efekte, ktorý je podporovaný stimuláciou slizníc, čo má za následok zlepšenie a zrýchlenie odtoku lymfy z postihnutej oblasti
  • Ovplyvnenie tvorby a uvoľnenie látok (endogénnych opiátov - opinoidov), ktoré pomáhajú navodiť žiadúci protibolestivý účinok
  • Spomalenie degenerácie nervového vlákna
  • Zníženie dráždivosti nervu priamim pôsobením na nervové zakončenia

3. Protizápalový efekt

Tkanivo reaguje na poškodenie, ktoré môže mať rôzne príčiny, komplexnou reakciou, ktorú nazývame zápal. Poškodené bunky potom uvoľňujú určité substancie (histamín, serotonín a mnoho ďalších), zvyšuje sa lokálne prekrvenie a priepustnosť stien krvných ciev, čím sa dostáva väčšie množstvo tekutín do medzitkanivového priestoru a vytvára sa opuch.
V tomto komplexnom obrannom systéme hrá polarizované svetlo výraznú úlohu pri terapeutickom pôsobení. Polarizované svetlo účinkuje v celej šírke klasických zápalových symptómov: proti opuchu, bolesti, začervenaniu a zahriatiu. Oproti doterajším klasickým fyzioterapeutickým aplikáciám má fototerapia prednosť v tom, že sa pri jej pôsobení nepodieľa termický (tepelný) faktor. Monochromatickým polarizovaným svetlom červenej farby môžeme ožarovať i zápalové stavy, a to ihneď od začiatku zápalu.

Súhrnne môžeme povedať, že vplyv polarizovaného monochromatického svetla na zápalové zmeny spočíva v stimulácii humorálnej obrany a v aktivácii imunologickej obrany organizmu.
Pôsobenie polarizovaného svetla na organizmus musíme chápať ako komplexný proces, ktorého výsledkom je určitá reakcia organizmu na toto pôsobenie prejavujúca sa ako – biostimulačný, analgetický, protizápalový efekt.