Bolesť

Charakteristika ochorenia Bolesť biolampa Biostimul

Bolesť je reakciou organizmu na škodlivý podnet - zápal, úraz a pod. Bolesť je tiež varovným a svojím spôsobom aj prospešným signálom dôležitým k obrane organizmu proti všetkým nepriaznivým vplyvom. Nie je to však len signál o tom, že sa deje niečo zlé. Bolesť je sama o sebe chorobou. Bolesť najčastejšie vzniká priamym podráždením špecifických čidiel. Tieto snímače sú umiestnené na koži, na slizniciach vnútorných orgánov, v mieche aj v mozgu. Snímače môžu byť aktivované niektorými chemickými látkami. Sem patria napríklad látky uvoľnené pri zápaloch. Inokedy k podráždeniu čidiel dochádza zimou, teplom, elektrickým prúdom alebo mechanickým dráždením. Súbory receptorov umiestnených v koži a hlbokých tkanivách sú s nervovými centrami spojené nervovými vláknami. Tie vstupujú do miechy a odtiaľ pokračujú po štyroch dráhach do mozgu, do nadradených nervových centier. V nadradených centrách dochádza k analýze vnemu z čidiel, pridáva sa zložka emocionálna a vytvára sa reakcia na daný súbor bolestivých podnetov.

Podľa trvania bolesti delíme bolesť na akútnu a chronickú. 
Akútna bolesť je prejavom, ktorý naliehavo informuje organizmus o tkanivovom poškodení a bráni tak pred jeho ďalším poškodením. Súvisí s vyvolávajúcou príčinou a je spravidla spojená s ďalšími reakciami organizmu, ako sú búšenie srdca, zvýšený krvný tlak, potenie, úzkosť atď. Jej liečba býva jednoznačná a efektívna, tj. bolesť ustáva, ak je tkanivové poškodenie napravené.
Chronická bolesť
  trvá často ešte dlho potom, čo bola vlastná príčina bolesti odstránená, dlho po zahojení, a pretrváva dlhšie ako 3 - 6 mesiacov. Tento druh bolesti najčastejšie sužuje chorých s nádormi. Môže veľmi negatívne ovplyvniť kvalitu života chorého jednak pôsobením vlastného fyzického utrpenia, ale aj zmenami nálady, zvýšením úzkosti a depresie, poruchami spánku, narušením sociálneho a rodinného zázemia a obmedzením pracovnej schopnosti. U chronickej bolesti dochádza k predráždenosti nervových vlákien vedúcich bolesť, ktoré potom reagujú nielen na signály bolesti, ale aj na iné podnety, ako je tlak alebo aj len ľahký dotyk.

Rozoznávame niekoľko typov bolesti:
Bolesť nociceptívna
- spravidla vychádza z kĺbov a ich puzdier, šliach, väzov, svalov a ich obalov, ciev a pod.
Bolesť periférne neurogénna – tzv. neuropatická (poškodenie nervového obalu, nervových výbežkov alebo obidvoch, bolesti spôsobené stlačením nervu) - charakteristické pre ňu je, že vnímanie pôsobenia niektorých podnetov na organizmus je skreslené. Napr. dosiaľ nebolestivé podnety, ako je napríklad dotyk odevu, sú vnímané ako bolestivé. Neuropatická bolesť vzniká napríklad u pásového oparu, zápalov nervov, cukrovky, cievnych chorôb, nádorových ochorení, poúrazových a pooperačných stavov a ďalších chorôb.
Bolesť centrálne neurogénna - býva spôsobená mozgovým alebo miechovým nádorom alebo inou poruchou centrálneho nervového systému.
Bolesť psychogénna - vzniká u vysoko citlivých osôb, často bez výraznejšieho podnetu, na psychickom podklade.

Liečba a prevencia bolesti

Liečba bolesti sa odvíja od toho, o aký druh bolesti sa jedná a akú má príčinu. Na zmiernenie bolesti sa dá využiť ako farmakologické prostriedky, teda lieky proti bolesti, tak aj najrôznejšie nefarmakologické prístupy. V mnohých prípadoch je príčinou bolesti nadmerné svalové napätie. Stres vyvolávaný chronickou bolesťou vedie často k prepätiu svalstva, ale narúša aj prekrvovanie, čím dráždi nervy vodiace bolesť. Často pomôžu k odstráneniu napätia relaxačné cvičenia, pohyb, jóga, masáže, teplo.

Metódou liečby, ktorá nie je zaťažená žiadnymi vedľajšími účinkami, ako je tomu pri užívaní liekov, je biostimulácia polarizovaným svetlom biolampou Biostimul. Ako je známe, polarizované svetlo má analgetický účinok. Svetelná energia pôsobí na zníženie citlivosti nervových buniek, pri väčšej bolesti dochádza k vylučovaniu endogénnych opiátov, ktoré chorobný proces potláčajú. Aplikácia polarizovaného svetla teda iba nepotláča bolesť, ale podieľa sa na likvidácii vlastného chorobného procesu, ktorý bolesť spôsobuje.

Nie tak je to mnohokrát pri liekoch proti bolesti. Často používané sú analgetiká. "Nesteroidné analgetiká" sú určené pre prvý až stredný stupeň bolesti (napr. ibuprofén). Tieto lieky nie je vhodné kombinovať. Ďalšou skupinou sú "slabé opioidy", tie možno užiť pri silnej bolesti. Pre najsilnejšie bolesti sú potom "silné opioidy", základným liekom tejto skupiny je morfín. Lieky proti bolesti sa užívajú v pevných časových intervaloch. Nepravidelné užívanie liekov len podľa potreby vedie k rozkolísaniu obsahu analgetík v krvi. Lieky sú potom účinné len krátko, dochádza k väčšej spotrebe analgetík a hrozí ďaleko väčšie nebezpečenstvo návyku.

Chronickú bolesť často sprevádzajú mnohé nepríjemné psychické stavy, strach, depresia, zlý spánok, nechuť k jedlu. Súčasťou liečby bolesti sa preto v niektorých prípadoch stávajú antidepresíva, ktoré majú zároveň analgetický účinok. Proti strachu, nespavosti, úzkosti a k zmenšeniu svalového napätia sa používajú lieky nazývané benzodiazepíny. Všetky látky, ktoré sa v liečbe bolesti užívajú, skrývajú nebezpečenstvo nežiaducich vedľajších účinkov. Najčastejším nepríjemným vedľajším účinkom je zápcha. Treba jej predchádzať, upraviť životosprávu, zvýšiť príjem tekutín a snažiť sa o čo možno najrozmanitejšiu pohybovú aktivitu. Dôležité je zvýšenie príjmu potravín s vysokým obsahom vlákniny, napríklad celozrnné pečivo, čerstvé ovocie, obilniny, surovú zeleninu atď. nepríjemnými účinkami sú tiež nevoľnosť a vracanie, pocit únavy, ospalosť, útlm.

Odporúčania pri bolesti

  • čo najpresnejšie špecifikovanie bolesti, určenie príčiny - dôležité pre liečbu
  • pôsobenie polarizovaného svetla biolampy Biostimul na bolestivé miesto
  • liečba pomocou relaxačných techník, rehabilitácie, masáží
  • komunikácia s lekárom, blízkymi osobami
  • snaha o pokoj a pohodu

Pri výskyte dlhotrvajúcej bolesti je nutné vyhľadať odborného lekára a riadiť sa jeho pokynmi. Je vždy potrebné dodržiavať pravidelné kontroly u lekára a ním stanovený liečebný režim.

Liečba bolesti biolampou Biostimul

Liečebné polarizované svetlo biolampy Biostimul má schopnosť cieleného prieniku do hlbších štruktúr tkanív, kde pôsobí na molekulárne usporiadanie bunkových membrán, posilňuje bunkový metabolizmus a metabolické pochody. Tým podnecuje tvorbu potrebných bunkových látok (v prípade liečby bolesti najmä opioidov) a naopak tlmí tvorbu látok uskutočňujúcich chorobné stavy. Pôsobením na znižovanie citlivosti nervových buniek potláča vnímanie bolesti a prispieva tak k celkovému pokoju.

Aplikácia biolampy Biostimul prináša úľavu od bolesti v akútnych aj chronických bolestivých stavoch. Zmenšená citlivosť v kombinácii so zvýšeným prekrvením a zlepšeným prísunom účinných látok urýchľuje obnovu poškodených tkanív. Biolampu Biostimul aplikujeme 3krát denne po dobu 10 minút na bolestivé miesto. Pri akútnych bolestiach je možné rovno použiť pulzný režim. Ako doplnkový prípravok je vhodné použiť BioGel ktorý pôsobí proti bolesti a upokojuje.

Prognóza a možné komplikácie

Ak cítime bolesť, vieme, že došlo k nejakému podráždeniu nášho organizmu z vonkajšieho či vnútorného prostredia. Bolesť je nepríjemná, ale napriek tomu sa ju niekedy snažíme vydržať, prekonať ju. Bolesť síce informuje organizmus o nepriaznivých vplyvoch, ale sama bolesť je pre organizmus nepriaznivá. Neliečená bolesť sa stane sama o sebe chorobou, stane sa chorobou chronickou a spôsobuje zmeny v správaní človeka, počnúc nespavosťou, až po problémy duševné, sociálne, poruchy rodinných väzieb. Znižuje kvalitu života, znemožňuje pokojný spánok, pohyb, pôsobí negatívne na psychiku, často pôsobí horšie než vlastná choroba. Liečba bolesti je preto správna a potrebná. Na trhu sa stretávame s bohatou škálou liekov proti bolestiam. Často sú sprevádzané nežiaducimi účinkami a častým a nesprávnym používaním sa znižuje ich účinnosť. V tomto ohľade bezkonkurenčnou bezpečnou metódou je liečba bolesti polarizovaným svetlom, a to pomocou jednoduchých a pravidelných aplikácií biolampy Biostimul.