Hojenie rán

Charakteristika ochorenia Hojenie rán biolampa Biostimul

Rana je defekt kože, porušenie celistvosti kožného povrchu, ktorý tvorí bariéru medzi vnútorným a vonkajším prostredím. Podľa rozsahu rozlišujeme rany povrchové a hĺbkové. Narušenie môže zasahovať rôzne hlboko do tkanív, môže postihnúť iba vrstvy kože, ale aj svaly, šľachy, kĺbové puzdrá, kosti aj rôzne vnútorné orgány. Podľa priebehu rany delíme na akútne a chronické.

Akútne rany môžu vznikať mechanicky (rezné, bodné, sečné, strelné, tlakové), pôsobením chemickým alebo tepelným. Sú to defekty v normálnom zdravom tkanive.

Chronické rany vznikajú v zmenených tkanivách dôsledkom poruchy výživy kože, ktoré sú často vyvolané ochorením cievneho alebo systémového pôvodu (infekčné ochorenie kože, nádorové ochorenia). Lokálne pôsobenie tlaku potom môže v takýchto tkanivách ľahko vyvolať vznik defektu, ktorý sa zle hojí. Chronické rany môžu postihovať všetky vrstvy kože a zasahovať až ku kostiam. U týchto rán sa objavuje odumreté (nekrotizované) tkanivo, väčšie množstvo hnisu, prítomnosť baktérií, vírusov či plesní. Rany sa často objavujú v súvislostiach so zlým prekrvením končatín, tzv. bércove vredy, ako dôsledok napríklad výskytu kŕčových žíl alebo tzv. dekubity (preležaniny), ako dôsledok dlhodobej nepohyblivosti alebo tzv. diabetická noha u osôb s diabetom a mnohé ďalšie.

Liečba a prevencia rán

Pri stanovení liečby je dôležité si uvedomiť, že hojenie rán nie je len lokálne, ale zložitý biologický proces na úrovni celého organizmu. Začína zrážaním krvi a pochodmi, ktoré čistia ranu od odumretého tkaniva, cudzích telies a choroboplodných zárodkov a končí výstavbou nového tkaniva, ktoré sa premieňa v jazvu. Celý proces vyžaduje veľkú regeneračnú schopnosť organizmu, miestnu aj celkovú a silný imunitný systém. Proces prebieha podobne ako u akútnych, tak i chronických rán. Hojenie chronických rán vznikajúcich v zmenených nedostatočne prekrvených a nezaopatrených tkanivách nie je jednoduché, alebo je ovplyvňované ako metabolickými poruchami, ktoré k ich vzniku prospeli, tak ďalšími negatívnymi faktormi.

Proces hojenia rán prebieha vo fázach. Pre liečbu rán je dôležité ich poznať a podľa nich voliť liečbu. Terapia je potom zameraná na lokálnu liečbu rany, celkovú liečbu pacienta, liečbu fyzikálnymi metódami. Základnými fázami hojenia a procesov, ktoré v nich prebiehajú, sú:

Zápalová (čistiaca) fáza, pre ktorú je charakteristické zastavenie krvácania, zrážanie krvi, zápalová reakcia (začervenanie, opuch) a prienik leukocytov (makrofágy a neutrofilné granulocyty), ktoré ranu čistia a bránia pred infekciou. Prístup kyslíka má dôležitú úlohu pre usmrcovanie baktérií.

Proliferačná (granulačná) fáza, pre ktorú je charakteristické delenie buniek a tvorba nových ciev a výplne rany tzv. granulačné tkanivá (dôležitá úloha kolagénu) s červenými jadierkami na povrchu. Ak je povrch červený, lesklý a vlhký, hojenie prebieha správne.

Diferenciačná a reepitelizačná (epitelizačná) fáza, pre ktorú je charakteristické spevnenie granulačného tkaniva, zrenie kolagénových vlákien a premena v jazvovité tkanivo.

K liečbe sa používa veľa druhov krytia, ktoré sa volí podľa typu, charakteru rany a fázy hojenia. Moderná medicína využíva k hojeniu rán progresívne metódy FOTONYX biolampou Biostimul. Ide o fyzikálnu fototerapeutickú liečbu využívajúcu polarizované svetlo. Využitie energie svetla je pre organizmus prirodzený, bezpečný, príjemný a hlavne efektívny spôsob, ako sa vysporiadať s ochorením, poškodením alebo zranením. Polarizované svetlo biolampy Biostimul preniká hlboko do tkanív kde vyvoláva liečebné zmeny v podobe zvýšenej aktivity buniek, bunkového metabolizmu a tvorby látok potrebných pre oslabený organizmus. Zlepšuje výživu v oblasti poškodeného tkaniva, podporuje tvorbu kolagénu a protizápalových látok, tým uľahčuje hojenie, obnovu a zdravý vývoj buniek a tkanív. Systémy biolampy Biostimul využívajúce metódu FOTONYX sa tak stávajú prevratným a pritom dostupným postupom v hojení rán umožňujúcim úspešne a relatívne rýchle vyliečenie. Hojenie rán zhoršuje veľa faktorov. Jedným z pozitívnych je odolnosť imunitného systému, dobrý stav výživy (dostatok vitamínov A, C, zinku, železa), dobrý psychický stav a dostatok spánku. Staroba chorého je dôležitým faktorom, lebo s vekom klesá reparačná schopnosť organizmu, často vzrastá počet pridružených ochorení. Medzi sprevádzajúce ochorenie zťažujúce hojenie patrí diabetes mellitus, ischemická choroba srdečná, hypertenzia, nádorové ochorenie, artróza kĺbov znižujúca pohyblivosť. Hojenie môže nepriaznivo ovplyvňovať tiež užívanie alkoholu, nikotínu, niektorých liekov.

Odporúčania pri ranách

  • včasné zahájenie liečby
  • primerané udržiavanie rany v čistote
  • strava pre posilnenie imunitného systému
  • podpora prekrvenia a výživy tkaniva
  • dostatok spánku a odpočinku, vyhýbanie sa stresu
  • strava bohatá na vitamíny A, C, zinok a železo
  • liečba pridružených ochorení

Liečba rán biolampou Biostimul

Systémy biolampy Biostimul využívajúce metódy Fotonyx predstavujú z hľadiska ich neinvazívnosti, jednoduché aplikácie a obsluhy, rýchleho nástupu účinku, širokého spektra indikácií, možnosti domácej liečby aj liečby v zdravotníckych podmienkach ideálnu voľbu. Pred aplikáciou biolampy Biostimul odporúčame použiť na očistené okraje defektu doplnkový prípravok BioFluid s vysokým obsahom minerálnej vody s horčíkom a prírodných biogénnych stimulátorov, ktoré čistia, upokojujú, hydratujú, regenerujú a tonizujú pokožku. Potom aplikujte biolampu Biostimul priamo na postihnuté miesto zo vzdialenosti 1-2 cm pomalým krúživým pohybom (proti smeru hodinových ručičiek) za použitia kontinuálneho režimu, po dobu 10-30 minút najlepšie 2-4x denne podľa typu rany. Po terapii aplikujte BioFluid. Aspoň raz denne robte stimuláciu akupunktúrnych oblastí. Polarizované svetlo má schopnosť rozširovať cievy a mohlo by dôjsť ku krvácaniu. V takom prípade aplikačnú dobu skráťte na polovicu alebo aplikujte z väčšej vzdialenosti (4-6 cm).

Prognóza a možné komplikácie

Vplyvom nedostatočného cievneho zásobenia nôh a zníženej citlivosti vznikajú na nohách vredy, lézie, pľuzgiere. Každý menší kožný defekt tak so sebou nesie hroziace nebezpečenstvo nekrózy tkaniva a prieniku infekcie do celého organizmu. Prienik infekcie môže viesť v niektorých prípadoch aj k otrave krvi, či celej rade ďalších komplikácií. Otvorená rana a v nej odumierajúce tkanivo je priaznivým prostredím pre prienik infekcie a prostredníctvom ciev dochádza k jej šíreniu do celého organizmu, čo môže spôsobiť celú radu závažných ochorení, ktoré môžu v niektorých prípadoch aj ohrozovať život.