Dna

Charakteristika ochorenia Dna choroba biolampa Biostimul

Dna je ochorenie, ktoré sa prejavuje ako akútne a vo väčšine prípadov opakujúce sa zapály kĺbov. Prvou ťažkosťou býva nástup náhleho akútneho záchvatu, ktorý sa prejavuje silnou kĺbovou bolesťou, často v noci alebo v ranných hodinách. Postihnutý kĺb je opuchnutý, začervenaný, horúci a extrémne citlivý, koža v jeho okolí je začervenaná, napätá, lesklá a horúca. Chorý môže trpieť aj zvýšenou teplotou, triaškou, malátnosťou. Po niekoľkých dňoch záchvat odoznieva. Ochorenie sa najčastejšie vyskytuje u mužov vo veku 40-50 rokov. Najviac postihuje chrupavky, ale aj šľachy a väzy periférnych kĺbov (palec na nohe, členkový kĺb, zápästie a chladnejšie tkanivá (ušnica). Pri ťažkej a dlhotrvajúcej dne môže dôjsť aj k postihnutiu veľkých centrálnych kĺbov aj orgánov (obličky).

Dna vzniká v dôsledku vyššej hladiny kyseliny močovej v organizme (tzv. hyperurikémia) a následnom ukladaniu jej kryštáľov (tzv. tofy) do kĺbov a ich okolia. Príčin výskytu vyššej hladiny kyseliny močovej môže byť niekoľko. Primárnymi príčinami sú nedostatočné vylučovanie kyseliny močovej z organizmu alebo nadmerná tvorba kyseliny močovej. Druhotnou príčinou vzniku dny môžu byť iné ochorenia, napr. leukémia, psoriáza, hemolytická anémia či zlyhanie obličiek. Častejšie je vyššia koncentrácia kyseliny močovej tiež dôsledkom nadmernej konzumácie potravín ako je mäso, strukoviny, vnútornosti alebo nadmerná konzumácia alkoholu.

Nie u všetkých jedincov s vyššou hladinou kyseliny močovej sa vyvinie toto ochorenie. Čím je však hladina vyššia a trvalejšia, tým je väčšia pravdepodobnoť ukladania kryštáľov a výskytu akútnych záchvatov dny. K vyvolaniu akútneho záchvatu potom môžu viesť infekcie, únava, drobná trauma, nadmerný prísun alkoholu a jedla, chirurgický výkon alebo stres.

Na výskyte týchto ťažkostí sa podieľajú genetické faktory a životospráva. Dna sa často vyskytuje spolu s cukrovkou, hypertenziou, zvýšenou hladinou cholesterolu a obezitou.

Liečba a prevencia dny

Cieľom liečby dny je odstrániť akútny záchvat a predchádzať jeho opakovaniu. Pri akútnych záchvatoch dny sa užívajú lieky znižujúce bolesť a zastavujúce zapály. Jedným z užívaných liekov je napr. kolchicín, ktorý je však sprevádzaný mnohými nežiaducimi účinkami (hnačka, vracanie). Často sa podávajú nesteroidné protizápalové lieky. Dlhodobá liečba v kľudovom období je zameraná na zníženie koncentrácie kyseliny močovej v krvi.

Modernou, účinnou a šetrnou metódou liečby je liečba polarizovaným svetlom biolampou Biostimul. Možno ju využiť ako pri akútnych záchvatoch, vďaka účinku potlačenia bolesti, tak pre dlhodobú prevenciu. Svetelná energia preniká v mieste aplikácie do tkanív, kde pôsobí na stimuláciu prirodzených pochodov organizmu. Urýchľuje látkovú výmenu a tým aj tvorbu protizápalových a dôležitých stavebných látok (kolagén), posilňuje imunitný systém a napomáha jeho správnej funkcii.

Hlavným krokom pri prevencii výskytu a opakovania dny je zabrániť ukladaniu kryštáľov kyseliny močovej do kĺbov a ich okolia. To možno dosiahnuť znížením hladiny kyseliny močovej v organizme.

Prevenciou dny je diéta, ktorá musí byť dodržaná. Musíme sa vyvarovať alkoholu a potravín, ktoré obsahujú veľké množstvo tzv. purínov - látok, ktoré ovplyvňujú koncentráciu kyseliny močovej a brzdia jej vylučovanie (vnútornosti, mäso a mäsové vývary, zverina, strukoviny, kakao). Je potrebný veľký prívod tekutín, najlepšie 3 litre denne. Pravidelná športová aktivita takisto podporuje správne vylučovanie a zníženie koncentrácie kyseliny močovej. Pri výskyte dny je potrebné vysadiť lieky zvyšujúce koncentráciu kyseliny močovej - diuretiká.

Liečba dny biolampou Biostimul

Biolampa Biostimul má široké spektrum použitia. Jej aplikácia významne zlepšuje a umocňuje reakcie organizmu na chorobné a zápalové stavy, celkovo posilňuje imunitný systém. Pravidelnou aplikáciou dochádza k zlepšeniu látkovej výmeny. Pri ochorení, ako je dna, kedy dochádza k ukladaniu kryštáľov kyseliny močovej do tkanív, je zlepšenie látkovej výmeny dôležitým krokom k úspešnej liečbe. Pri liečbe dny využívame najmä analgetického a protizápalového účinku polarizovaného svetla biolampy Biostimul. Polarizované svetlo generované prístrojom Biostimul má vďaka jedinečnej technológii Fotonyx schopnosť cieleného prieniku do hlbších štruktúr tkanív. Znižuje vnímanie bolesti pôsobením na nervové bunky a potlačuje zápalové pochody tým, že podnecuje tvorbu protizápalových látok.

Biostimul aplikujte 2-3krát denne po dobu 10 minút na postihnuté oblasti. Terapiu doplnte o aplikáciu na akupunktúrne oblasti, a to oblasť vonkajšej strany pravého kolena, solar plexus a podbruška. Aplikáciu robte 15 dní a po ďalších 2 mesiacoch opäť začnite s ďalšou pätnásťdňovou kúrou.

Prognóza a možné komplikácie dny

Prvé záchvaty dny zvyščajne trvajú len niekoľko dní. Neskôr sa však neliečené záchvaty môžu pretiahnuť aj na niekoľko týždňov. Intervaly, kedy je chorý bez ťažkostí, sa skracujú a môžu sa vyvinúť chronické kĺbové príznaky trvalej kĺbovej deformity. V chronickom štádiu dochádza k tvorbe tzv. tofu, prejavujúceho sa ako hmatateľné podkožné uzlíky.

Častou komplikáciou je postihnutie obličiek. Kyselina močová môže tvoriť piesok a kamene a spôsobí tak zlyhanie obličiek. Neliečená dysfunkcia obličiek často spojená s výskytom hypertenzie a cukrovky ďalej zhoršuje vylučovanie kyseliny močovej, prehlbuje patologický proces v kĺboch ​​a predstavuje tak pre jedinca ohrozenie života. Ďalšou komplikáciou sú aj zapály žíl a ateroskleróza. Ak je liečba včas zahájená a dodržiavaná, prognóza tohto ochorenia je dobrá. Možno dosiahnuť aj určitej obnovy kĺbových štruktúr, rozpustením kryštáľov kĺb obnoví svoju funkciu.

Liečba biolampou Biostimul je vhodnou metódou ako pre domáce, tak pre lekárske použitie. Vďaka jedinečnej konštrukcii ju môžete mať vždy po ruke a včas tak začať liečbu, zbaviť sa nepríjemnej bolesti a to bezpečným a úplne prirodzeným spôsobom bez vedľajších účinkov. Pravidelným používaním biolampy Biostimul potom zabránite komplikáciám a opakovanému výskytu bolestivých zápalových záchvatov.