Menhard Užovič

Bratislava

Rozsiahly opuch ľavého chodidla sprevádzaný silnou bolesťou, znemožňujúci pohyb. Lekárska indikácia nebola stanovená, nakoľko všetky vyšetrenia boli negatívne. Po piatich mesiacoch mierneho zhoršovania som dostal príležitosť vyskúšať Biostimul. Po dvoch týždňoch aplikovania 3 krát denne po 10 minút nastalo výrazné zlepšenie a po ďalších troch týždňoch som mal chodidlo vyliečené. Ďakujem spoločnosti Biotherapy, zachránila ma pred invaliditou.