František Žídek

Podhradní Lhota

Dlhodobé liečenie otvorených vredov predkolenia u tety - prakticky bez pozorovateľného výsledku. Po štrnástich dňoch aplikácie Biostimula - zatvorené ložiská vredov. Je to super.