Domov pre seniorov

Pošta Bystrička

Biostimul využívame u bércových vredov, dekubitov, na bolestivé stavy. Dekubity (preležaniny, povrchové kožné defekty) sa rýchlo zaceľujú, rany sa upokojujú. U vredov predkolenia sa rovnako dostavuje výrazne rýchlejšia granulácia.