Alternative Medicine

Časopis v Spojených štátoch amerických

Štúdia testovala účinky TDP-lampy pri neuropathii diabetikov (strata citlivosti), v beznádejných prípadoch, ktoré často viedli k amputácii. Štúdia, ktorá sa súčasne uskutočnila v troch nemocniciach v Colorade sa vykonala na 49 pacientoch s cukrovkou typu 1 alebo 2, u ktorých nastala strata citlivosti v nohách. U väčšiny pacientov sa dostavilo značné zlepšenie stavu už po šiestich 30-minútových ošetreniach.

"Klinické štúdie preukázali nasledovné pozitívne dôkazy: zmenšenie zápalu a opuchov pri poranení tkaniva, vrátane bolestí pri artritíde, podporenie cirkulácie a urýchlenie liečby, zahojenie poranení kože a navodenie harmonického stavu pri nervozite".